Sweaters

SweatersApp


Sweaters


SPORLA HAYATIN APP’İ

SweatersApp, Daha sağlıklı ve mutlu insanlar olmak için
birbirini harekete geçiren, destekleyen ve motive eden insanların buluşma platformu.
Daha fazla bilgi

SweatersApp, Daha sağlıklı ve mutlu insanlar olmak için
birbirini harekete geçiren, destekleyen ve motive eden insanların buluşma platformu.
Daha fazla bilgi

HAKKIMIZDA

Hem markaların hem de senin gibi spora gönül vermiş SWEATer'ların spor etkinliklerine #HADİ diyerek katılacağın, kendin etkinlik oluşturabileceğin, spor arkadaşlarını bulup sosyalleşebileceğin, "Sağlıklı bir şeyler nerede yerim?" diye düşünmeden fırsatların hemen parmaklarının ucuna geleceği, spora ve sağlıklı yaşama dair mekanlar ve merkezleri tek bir yerde bulabileceğin en aktif uygulama!

 

KOKOPELİ SPOR ve MOBİL Teknoloji A.Ş. İletişim Bilgileri:

 

Adres: Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No: 14 Kat: 3 Maslak – İstanbul

E-posta: info@sweatersapp.com

İnternet Adresi : www.sweatersapp.com

SWEATERSAPP ÜYELİK BİLGİLENDİRMELERİ VE SÖZLEŞMESİ

Mobil cihazınıza kurulan, spor arkadaşı edinme, arkadaşlar/üyeler arasında mesajlaşma, spor etkinliklerinden, spor ürünleri ve hizmetlerine ilişkin markalardan, tedarikçi ve sağlayıcı işlet-melerden haberdar olma, sporla ilgili etkinliklere katılma-istifade ve böylece spor ile ilgili konularda bilgilendirme-bilgilenme fonksiyonlu Sweaters aplikasyonumuzdan ("Uygula-ma"/"Sweaters") istifade için üyelik sözleşmesi yapacağınız Kokopeli Spor ve Mobil Uygulama-ları A.Ş. ("Şirketimiz") İstanbul Ticaret Odası üyesi olup iletişim bilgilerimiz şöyledir: Eski Büyükdere Cad.Park Plaza No:14 Kat:3, Tel: 0212 287 30 40, E-posta: info@sweatersapp.com, KEP nitelikli e-posta adresi: kokopeli@hs03.kep.tr Mersis No: 0836006471000016 (ITO'nun meslek ile ilgili davranış kurallarını www.ito.org.tr veya 444 0 486 no.lu telefonundan öğrenebil-irsiniz). Sözleşmeyi onayınızdan önce; • Sweaters'ı kullanmanızı ve özelliklerinden yararlanmanızı,
 • gizlilik kurallarımızı, kişisel verilerin işlenmesi ve sosyal-ticari elektronik ileti gönderim-lerini, bunlara ilişkin yapılacak uygulamaları, izinleri, hakları ve uyuşmazlıkların çözüm mekanizmalarını,
 • diğer esaslı-detaylı bilgiler ile kuralları-şartları, içeren bu Bilgilendirmeleri-Sözleşme şartlarını incelemenizi özellikle rica ederiz.
 • Bu üyelik (kullanıcılık) sözleşmesinin kurulması için, Sweaters uygulamamıza Face-book hesabınız ile de girebilecek olmanızdan dolayı hesabınıza erişimle gereken isim, soy-isim, profil fotoğrafı bilgilerinizi almamızı kabul etmiş olarak ve aşağıda belirtilen diğer konulardaki onay ve/veya izinleri vererek Bağlan butonuna tıklamanız yeter-lidir. Üyelik ve/veya üye giriş işlemlerini mail adresiniz ve Şirketimizce uygulamaya dahil edilebilecek diğer yöntemler ile de yapabilirsiniz. Zorunlu bilgileri eksiksiz ve hatasız girmenizi özellikle rica ederiz; bilgileri gerçeğe uygun, doğru girmelisiniz; bir hata fark eder-seniz düzelttikten sonra butonu tıklayınız. Üyelik işleminin tamamlanmasından sonra farket-tiğiniz eksiklik/hataları Uygulamanızın Ayarlar kısmında düzeltebilir veya 0212 287 30 40 no.lu telefondan bizimle irtibata geçebilirsiniz. Uygulamanın kurulması/kullanılması için işletim sistemi (android / Ios) işletmecisi ve/veya Uygulamayı indirdiğiniz yahut üyelik işlemini yaptığınız mecra tarafından istenilecek izinler ayrıdır ve söz konusu izinleri de ver-miş olmanız gerekir; duruma göre bu tür izinleriniz Şirketimizce de geçerli olarak kullanıla-bilir.
 • Bu Üyelik Bilgilendirmeleri-Sözleşmesi'ni (form-metin olarak) Uygulama'nın Bilgilendir-meler / Kullanım Şartları bölümünde her zaman görebilirsiniz. Üyeye (Kullanıcıya) "özel" (taraf olarak bilgileri girilmiş) Sözleşme metni gibi bir metin Şirketimiz sistemlerinde ayrıca muhafaza edilmeyebilecektir.
 • Dilediğiniz her zaman yukarıda belirtilen iletişim kanallarından Şirketimize yapacağınız sözlü veya yazılı bildirim ile, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğinizi sona erdirebilirsiniz. Bunun gibi Şirketimiz de Sözleşme'yi her zaman aynı şekilde sona erdirebilir.

Buradaki bilgilendirme ve şartlar üyelik işlemlerini ve-veya uygulamalarını www.sweatersapp.com internet sitemizde yapmanız halinde de aynen geçerlidir; Uygulama'dan veya siteden bir kez üyelik yapıldığında tekrar sözleşme ve izin-onay işlemleri yinelenmeksizin buradaki tüm kurallar ve izin-onaylar sitemizi kullanımınızda da geçerli sayılır.

Sweaters'da üye (kullanıcı) bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi-kullanımı, sosyal-ticari elektronik iletişimler ve Uygulama'dan istifade ile ilgili diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen Gizlilik Kuralları-Politikası ve Kullanım Şartları geçerlidir.

Üyeler tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşlarca sistemlerinde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler akıllı mobil cihazınızda da yer aldığından (ki bir kısım bilgiler sadece cihazınızdadır) her bakımdan korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için gerekli tedbirlerin alınması (virüs ve kötü niyetli sair yazılımlara karşı tedbirler dahil) sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Sweaters'ın özellik-fonksiyonlarından istifade edebilmeniz ve Şirketimizin kanuni sorumluluklarını yerine getirebilmesi, keza kullanıcıları genel/kişiye özel bazı hizmetler ve imkanlardan yararlandırabilmesi için bu Bilgilendirmeler-Sözleşme'nin muhtelif mad-delerinde belirtilen (kanunlara uygun) çeşitli şekillerde-yöntemlerle kişisel bilgilerinizin (isim, soyisim, rumuz, fotoğraf, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan/bulunulan bölge-konum, eğitim düzeyi, ilgi alanları, yapılan sporlar, katılınan aktiviteler, bunlara ve ilgili hizmet-ürünlere ilişkin tercihler, giyim ürünleri dahil alışverişler, alışkanlıklar, zevk ve beğeniler, cep telefonu ve diğer telefon no.ları - teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, sosyal medya hesap bilgileri, mail adresleri, cihaz ID, IP, mesajlaşılan üyeler/arkadaşlar bilgisi ve konum verileri gibi) işlenmesi ve tarafınıza ticari elektronik iletişimler ve her tü-rlü kanal-mecradan tanıtım-reklam uygulamaları yapılması gerekmektedir.

Uygulamadan yararlanabilmeleri için ve işlerliğini teminen kullanıcılara ait kişisel veriler yukarıda-aşağıda detaylı anlatıldığı gibi edinilebilecek, sistemlerimizde kaydedilip sak-lanabilecek ve kanunlara uygun olarak işlenip paylaşılabilecek, aktarılabilecek ve kullanılabilecektir.

Üyelerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili merci ve kuruluşlara da açıklanabilir.

Ayrıca, verdikleri ve uygulamayı kullanımları sırasında oluşan kişisel kişisel olan-olmayan bilgileri (üyelerin katıldıkları etkinlikler ve spor aktivitelerine-yerlerine ilişkin konum verileri dahil) Şirketimiz ve ortakları-iş ortakları, halefleri, servis ve hizmet tedar-ikçileri (facebook, instagram, twitter gibi sosyal medya hesapları-işletmecileri dahil) ile bu sayılanların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından her türlü spor ak-tiviteleri, etkinlikleri ve tesisleri için bilgilendirme, spor ile ilgili olan-olmayan ürün-hizmetlerinin tanıtımı, reklamı, iletişim, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik bilg-ilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması amacı ile otomatik olan/olmayan yönt-emler ile elde edilebilir, kanunların öngördüğü azami süreler için kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, depolanabilir, kullanılabilir, güncellene-bilir, sınıflandırılabilir, yurt içinde ve dışında (diğer üyeler dahil olmak üzere) bahsi geçen üçüncü kişi ve kuruluşlar arasında paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer olunabilir ve sair kanunlara uygun yöntemler ile işlenebilir.

Uygulamaya üyelik ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kullanımı öncesinde-sırasında oluşan her türlü bilgiler Şirketimizin ve yukarıda belirtilenlerin yanısıra diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.

Üyelerimiz ile, yine kanunlara uygun şekilde, spor aktiveteleri ile işletme-tesislerine, keza diğer üyelere ve katıldıkları spor aktivitelerine-yerlerine ilişkin bilgilendirme, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Şirketimiz'ce SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, internet, faks, (cihazınızda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar, sosyal medya hesapları, diğer online ağlar ve sair elektronik iletişim araçları ile sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, üyelerimize ticari elektronik iletiler gönderilebilir. Üyelerimiz de Sweaters özelliklerini kullanarak diğer kullanıcılar ve ilgililer ile her türlü sorumluluk taraflarına ait olmak üzere iletişimde bulunabilir, kendileri ile ilgili her türlü bilgiyi paylaşabilirler .

Buraya kadar belirtilen çeşitli uygulamalar için zaman zaman kullanıcılardan ayrıca izin istenebilir. Ancak bu, Uygulamanın her özellik/fonksiyon kullanımı ile bağlantılı hususta izin alınacağı anlamına gelmemektedir. Bunun gibi bir özellik için herhangi bir zamanda izin istenmiş ve verilmiş ise müteakip kullanımları için tekrar izin/onay alınmayacaktır. (Varsa) iletişim fonksiyonunun kapatılmış olması Kullanıcı'nın bu hususta işbu Sözleşme'ye onayla veya bilahare verdiği ticari iletişim iznini iptal ettiği anlamında değildir, sadece, kapalı tuttuğu sürece SMS, e-mail vb ile iletişim almaması sonucu doğurur; Kullanıcı ilgili fonksiyonu tekrar açtığında, tarafına ticari elektronik ileti gönderimleri ayrıca-tekrar bir izin/onayına gerek bulunmaksızın, usulunce kanuni red hakkını kullanana kadar, önceden herhangi bir surette verdiği onay uyarınca ve bu Sözleşme dahilinde devam eder. (Anlık bildirimleri durdurma ise (varsa) bu fonksiyonu işletim sisteminden veya Uygulama içinden kapatma veya Uygulamayı cihazdan kaldırma halinde mümkün olabilmektedir).

Kullanıcılar arzu ettikleri her zaman (yukarıdaki iletişim kanalarından Şirketimize ulaşarak veya kendilerine gönderilen kısa mesaj/e-mail içinde belirtilen red işlemini yapa-rak) taraflarına ticari elektronik ileti gönderimini durdurabilirler. Bunun gibi, yine belir-tilen iletişim kanallarımızdan; ilgili cari yasalara uygun olarak ve kanuni kapsam-ölçülerde kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili uygulamalar ve işlenen bilgileri, kişisel verilerinin bu Bilgilendirmeler-Sözleşme'de belirtilen amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı, bilgilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, düzeltilen/silinen/yok edilen bilgilerinin (varsa) ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilme-si sureti ile kendileri aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Veri Sorumlusu Şirketimiz Kokopeli Spor ve Mobil Uygulamaları A.Ş.'ne diledikleri her za-man başvurabilirler.

Tüm bu konularda veri sorumlusu Kokopeli Spor ve Mobil Uygulamaları A.Ş.'ne başvurula-bilecek, başvuru-talepler gereği yasal azami süreler içinde yerine getirilecek (bilgilerin silinmesi veya yok edilmesi istendiğinde, aynı amacı sağlamak üzere üye kişiliği belirlenebilir olmayacak şekilde anonimleştirilebilecek) yahut hukuki gerekçesi açıklanarak kabul edilmeyebilecek, bu takdirde üyelerce kanuni mercilere başvurabilecek, kanunen yapılması mümkün veya gereken veya yükümlü olunan kişisel veri işlenmeleri ise herhalükarda devam edecektir. Üyeler, ilgili Kanunlar çerçevesindeki diğer haklarını kullanabilirler.

Kullanıcıların Uygulama üzerinden ulaştıkları diğer kuruluşlarda kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; Uygulama içinde gösterilen ve/veya uygulama içinden ya da haricen ulaşılan üçüncü kişi-kuruluşlara ait reklamlar, bunlardaki bilgiler, uyguladıkları etik ilkeler, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kişisel veri işlemeleri ile ticari iletişim esasları ve diğer uygulamalardan dolayı oluşabilecek ihtil-aflardan ve menfi neticelerinden Şirketimiz sorumlu değildir.

Kullanıcının Şirketimize bildirdiği kişisel veri kullanımı ve/veya ticari elektronik iletişim durdurma isteği, Kullanıcının doğrudan izin verdiği veya kanunen izinli sayılan başka ku-ruluşlarca herhangi bir surette Kullanıcıya yapılan iletişimlerin ve veri kullanım-işlenmelerinin de durdurulacağı anlamına gelmez; Kullanıcı'nın bu hususta ilgili kuruluşa ayrıca başvurması gerekir ve ilgili tüm kanuni işlemler-gerek-sonuçları Kullanıcı ile bahsi geçen kuruluş arasındadır. Şirketimizin bu tür durumlarda bir insiyatifi ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Uygulama ile ilgili her türlü bilgi ve içerik (bu Sözleşme kapsamında ve şartlarında, kullanıcılar tarafından girilenler dahil) ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kıs-men/tamamen kullanımı konusunda; Şirketimizin anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar, mülkiyet hakları ve tasarruf hakları Şirketimize aittir.

Kullanıcılar Uygulama'nın “Ayarlar” bölümünde (eğer bu imkanı sağlayan fonksiyonlar Uygulama'ya henüz dahil edilmemiş ise cihazlarının ilgili ayarlar kısmından) aşağıdaki fonksiyonları geçici olarak kapatabilirler (yukarıda belirtilen E-posta adresimize bu hu-susta mail de atabilirler).


 • Bildirimler
 • Konum Ayarları

ileride bu fonksiyon Uygulamaya dahil edildiği takdirde Profil Görünürlüğü (hali hazırda görünürlük ancak üyelik tamamen iptal edilip Uygulama cihazdan kaldırıldığında önlenebilir))

Söz konusu fonksiyonların kapatıldığının Şirketimiz sistemlerince algılanabilmesi için mobil cihazın data erişimin açık olması gerekebilir.

Söz konusu fonksiyonların izin (onay, rıza) gerektiren işlemler ile ilgili olması halinde, ilgili fonksiyon tekrar açıldığında, bu Bilgilendirmeler-Sözleşmeler kapsamında kullanıcı tarafından verilen izinler kendiliğinden tekrar yürürlüğe girer. Kişisel verilerin işlenmesi ve/veya ticari elektronik iletişimlerin tamamen durdurulması hususundaki yasal düzen-lemeler ile yukarıda-aşağıda yer alan ilgili hükümler saklıdır.

Söz konusu özellikleri kısmen/tamamen kapatan kullanıcılar yine kısmen/tamamen bu özelliklere bağlı hizmet-bilgilendirme ve imkanlardan yararlanamayabilir.

Sweaters'ı kullanarak kendilerine spor arkadaşı edinen ve/veya Sweater's veya diğer kullanıcılarca yahut Sweater kanalı ile üçüncü sair kişilerce bilgilendirildikleri spor/sosyal ve sair amaçlı etkinliklere katılanlar, onlarla iletişime-etkileşime geçenler, bunun gibi, spor ve spor ürünü-hizmeti tesislerini ve tedarikçilerini kullananlar her tü-rlü kişisel ilişkileri, iletişimleri, katılımları ve faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğu bizzat taşırlar; Şirketimizce bu ve bağlantılı konularda, herhangi bir cismani, maddi ve manevi olumsuz netice bakımından doğrudan/dolaylı hiçbir sorumluluk üstlenilmemiştir.

Kullanıcıların her türlü bütün iletişim-data transfer giderleri, keza Uygulama ve/veya edindikleri spor arkadaşları ve/veya diğer kullanıcılarca bilgilendirilerek katıla-bilecekleri etkinliklerin ve tesislerin giderleri, (varsa) ürün-hizmet bedelleri, sağlayıcı ilgililer ile şahsi anlaşmalarına da tabi olarak, kendilerine aittir.

Üyelerin belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya taraflarına Şirketimiz veya diğer üyelerce yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce yapılacak tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır; Şirketimiz kullanıcıların veya söz konusu satıcı-sağlayıcıların aracısı, temsilcisi, vekili ve sair suretle bu anlamda ilgilisi değildir. Uygulamanın öyle bir ka-zanması halinde, Şirketimizden bir ürün veya hizmet satışı söz konusu olur ise, buna dair ayrıca ve usulünce mesafeli sözleşme yapılır ve uygulanır.

Uygulamanın ilgili özelliklerini kullanarak ilgilendikleri/beğendikleri spor aktiviteleri, tesisleri ve/veya bunların hizmet-ürünleri hakkında arkadaşlarını, diğer üyeleri ve sair üçüncü kişileri bilgilendirmek isteyen ve bildiren Kullanıcılar, keza gönderilen kişiler, ilgili iletiler hususunda her türlü mali olan-olmayan hukuki, kişisel ve sosyal sorumluluğu bizzat taşırlar. Gönderilen kişinin kullanıcı olmaması veya olmakla beraber Uygulama'nın ilgili fonksiyonlarını açık tutmaması halinde iletinin gönderilen tarafından alınmaya-bileceği ve/veya görüntülenmeyeceği de bilinmelidir.

Şirketimizin bu hususta hiçbir takip sorumluluğu bulunmamakla beraber, kullanıcıların Sweaters'a üye olurken veya üyelikleri sırasında verdiği bilgilerde, kendi aralarındaki (metin, görüntü ve/veya ses formatında) iletişimlerinde ve sair her türlü mesajlaşmaların-da, keza her türlü içerik paylaşımlarında kanunlara veya genel ahlaka yahut gerçeğe aykırı nitelikte ve/veya kötü niyetli içerikler -- şikayet üzerine veya otomatik olan/olmayan yöntemlerle sair bir şekilde tespit edilir ise -- derhal tarafımızca silinebilir veya üyenin profili kaldırılabilir, mesajlaşması kısmen/tamamen engellenebilir veya üyelik tamamen iptal edilebilir; üyeler bu işlemlere herhangi bir surette itiraz edemezler. Verdikleri bilgilerin ve mesajlarının her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu her halükarda üyelere ait olup Şirketimizin uğrayabileceği her türlü zarara karşılık ilgili üye-üyelere rucu hakkı vardır.

Şirketimiz Sweaters'a üye olanların ve kullananların gereken hukuki ehliyetlere sahip olduğunu kabul eder, herhangi bir surette eksikliğini tespit eder ise yukarıda belirtilen işlemleri yapabilir ve her durumda bu hususlarda oluşabilecek herhangi bir menfi hukuki ya da maddi neticeden sorumlu değildir .

Şirketimiz yukarıdaki konularda ve Uygulamanın özellik, fonksiyon, içerik, ürün ve hiz-metlerinde gerekli görebileceği her türlü değişikliği ve iptalleri kısmen/tamamen yapma, bunun gibi Uygulamayı kullanımdan kaldırma veya kullanımını (yahut sadece bazı özel-liklerini) ücretli yapma haklarını saklı tutar; yapılan değişiklikler Şirketimizce Uygulama içinden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur; Uygula-mayı kullanmaya devam edenler yeni veya revize tüm şartları kabul etmiş sayılırlar (Kullanım için ücret ödenmesi gereken hallerde ayrıca onay alınır). Uygulama'nın kullanımdan kaldırılması sebebi ile Şirketimizden herhangi bir talepte bulunulamaz.

Üyelerin Sweaters ile ilgili program özelliği-fonksiyonu ve sair içerikte önerileri, keza bunların uygulamaya geçirilmesi/kullanılması karşılığı üyelere herhangi bir bedel öden-mez.

Sweaters başlangıç itibariyle, esasen spor ile ilgili konular olmak üzere, sosyal amaçlı bir arkadaş edinme, bilgilendirme ve bilgi iletişim mobil uygulamasıdır. Yukarıda yer alan ve ticari mahiyet arz eden uygulamalar ve koşullar, Sweaters'da o tür özellik ve fonksiyonların ileride varlığı/tatbiki halinde ve kendiliğinden uygulanırlar.

Üyelerimiz talep ve şikayetlerini yukarıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak Şir-ketimize bildirebilir. Üyelerimizin haklı talep-şikayetleri ile her türlü başvurularını karşılamaktan memnuniyet duyarız. Mümkün olmadığı takdirde, kanuni parasal sınırlar dahilinde, yerleşim yerinizdeki İl ve İlçe Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri'ne veya diğer kanunen yetkili Mahkeme ve Mercilere başvurabilirsiniz.

Kullanıcı'nın Sözleşmeyi Kabulü ve Hukuki Sonuçları - Kişisel Veriler (Bilgiler) Kullanım-İşlenme-Aktarım ve Ticari Elektronik İleti İzinleri Kullanıcılar bu Sözleşme'yi kabul edip edip etmemekte serbesttir. Kullanıcı Sözleşmesi onaylanmak sureti ile kabul edilmediği (keza istenen bilgiler girilerek aktivasyon işlemleri usulunce yapılmadığı) takdirde Uygulama-Servisleri-Özellikleri (cihaza yüklenmiş veya ku-rulmuş olsa dahi) kullanılamaz.

Üyelik Bilgileri'nde istenen bilgilerini girerek bu Kullanıcı Sözleşmesi'ni onaylayan Kullanıcı (Üye, Sweater ),


 • yukarıdaki Bilgilendirmelerde-Sözleşmede yazılı tüm bilgileri, şartları okuduğunu, an-ladığını, tarafına ait bütün yükümlülüklere eksiksiz ve zamanında uyacağını, keza ilgili sorumlulukları taşıyacağını,
 • özellikle Kişisel Verileri bakımından; tarafınca doğrudan verilen ve/veya Uygulamayı kullanımı öncesinde-sırasında Kullanıcı'dan ve katıldığı / spor faaliyeti yaptığı işletme - sağlayıcılardan, ürün-hizmet sağlayıcılarından, tüm bunların iş ortakları, yatırımcıları ve ser-vis-hizmet sağlayıcıları ile tedarikçilerinden (facebook, instagram, twitter gibi sosyal medya-lar ve diğer online-offline ağlar dahil) edinilen kişisel nitelikli olan-olmayan mevcut ve müstakbel bilgileri-verilerinin (isim, soyisim, rumuz, fotoğraf, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşadıkları bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, satın aldıkları kıyafetlere ve diğer ürünlere-hizmetlere ilişkin alışveriş alışkanlıkları-tercihleri, zevkleri-beğenileri, fatura içerikleri, cep ve diğer telefon no.ları – teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, sosyal medya hesap bilg-ileri, mail adresleri, Cihaz ID-IP'leri ve konum verileri dahil) Şirketimiz Kokopeli Spor ve Mobil Uygulamaları A.Ş. ve anılan kişi-kuruluşlarca ilgili kanunlara uygun olarak Bilg-ilendirmeler ve Sözleşme'de belirtilen amaç, kapsam ve şartlarda, otomatik olan/olmayan yöntemlerle (bluetooth, beacon, kablosuz ağlar vb dahil) teminine, devralınmasına, yurt içinde-dışında kaydına, depolanmasına, muhafazasına, kullanılmasına, değiştirilmesine, gün-cellenmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, sınıflandırılmasına, birleştirilmesine (sosyal medya hesapları dahil), yurt içinde-dışına aktarılmasına, ilgililer arasında (Sweaters özellik-fonksiyonları çerçevesinde ve her türlü sorumluluk kendilerine ait olmak üzere diğer kullanıcılar arasında bilgilendirmeler dahil olmak üzere) paylaşılmasına, taraflarınca de-polanmasına, transferine, kullanımına ve sair suretlerle işlenmesine onay (rıza) verdiğini, kişisel verilerinin işlenmesine, silinmesine, yok edilmesine (ya da anonimleştirilmesine) ve işlenmelere dair tüm bilme ve bilgi talep etme haklarını öğrendiğini ve Veri Sorumlusu Şir-ketimiz Kokopeli Spor ve Mobil Uygulamaları A.Ş.'ne belirtilen iletişim kanallarından başvu-rarak haklarını ilgili kanuna uygun biçimde her zaman kullanabileceğini (kanunlar gereği mümkün, gereken ve/veya yükümlü olunan işlenmelerin devam edeceğini)
 • özellikle Ticari Elektronik İletiler bakımından; ilgili kanunlara uygun biçimde ve Sweaters hizmetleri-fonksiyonları çerçevesinde Şirketimiz ve diğer kanuni yetkililerince her türlü spor aktiviteleri, tesisleri, ürün-hizmetleri ile ilgili olarak tarafına ticari olan-olmayan elektronik iletişimler yapılmasına, internet ve diğer iletişim ağları (sosyal medya ve diğer online iletişim ağları dahil) üzerinden bilgisayar, telefon, faks, otomotik arama makineleri ve diğer uygun cihazlar-kanallar ile Uygulama üzerinden ve/veya diğer her türlü elektronik iletişim kanallarından her türlü ticari elektronik iletiler gönderilmesine izin (onay) vermiş olduğunu, iletişim bilgilerinin bu amaçla alındığını bildiğini, istediği her zaman (varsa) işletim sisteminden veya Uygulama'nın Ayarlar/Bildirimler kısmından ve/veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafına gelen kısa mesaj/mailde belirtilen yöntemler ile red hakkını kulla-narak "ticari elektronik iletişimi" durdurabileceğini,kanunlar gereği mümkün, gereken ve/veya yapılmakla yükümlü olunan ticari iletişimler ile sosyal amaçlı iletişimlerin ( keza üyeler arasındaki iletişimlerin kullanıcı tarafından aksi istenmedikçe) devam edeceğini öğrendiğini ve genel olarak Sweaters Mobil Uygulaması ve içeriğindeki tüm özellik-servislerden, hizmet-imkanlardan söz konusu şartlarda istifade edebileceğini beyan ve kabul etmiş olur.

Sweaters Mobil Uygulaması-Servislerini bu şartlarda kullanmak istiyor ve belirtilen kişisel veri ve ticari elektronik iletişim izinlerini veriyorsanız, gerek bu hususlardaki kabul ve onayınızı-rızanızı belirtmek üzere, gerek verdiğiniz isim, sosyal medya hesap bilgileri, rumuz, cinsiyet, res-im ve diğer bilgilerin size aidiyetini ve doğruluğunu onaylamak üzere şimdi lütfen;

"Kullanıcı Bilgilendirme Metni ve Kullanıcı Sözleşmesini inceledim, onaylıyorum" kutucuğunu ve dilerseniz "Tarafıma ticari elektronik iletiler gönderilmesini istiyorum" kutucuğunu işaret-leyerek Bağlan tuşuna basınız.